Verblijf

Kinderen en jongeren kunnen ook tijdelijk bij ons wonen. Tonuso heeft dan een dubbele opdracht:

  • We zorgen voor contextbegeleiding en begeleiden de jongere, zijn gezin en breder netwerk
  • We nemen een deel van de zorg van de ouders over
  • Dat doen we zoveel mogelijk samen met de ouders en de jongere.

Waar mogelijk werken we aan een terugkeer naar huis. Is dat geen optie, dan zoeken we samen andere leefvormen. Vanaf 17 jaar kunnen jongeren doorgroeien naar onze contextbegeleiding in functie van autonoom wonen.

Niet elke jongere komt voltijds bij ons wonen. Soms volstaan enkele nachten per week.

“Jij blijft in mijn team, ook al ben ik boos op jou.”

(R., 8 jaar)

Waar

De Kom-aid

  • Een leefgroep voor jongens van 12 tot 18 jaar: de Grote Kom-aid.
  • Kamertraining (TCK) voor jongens van 16 tot 18 jaar die de stap naar zelfstandig wonen willen zetten: een deel van de Grote Kom-aid.
  • Een leefgroep voor jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar, met focus op kinderen uit de lagere school: de Kleine Kom-aid.

De Plan-aid

  • Een leefgroep voor meisjes van 12 tot 18 jaar.
  • Kamertraining (TCK) voor meisjes vanaf 16 jaar die de stap naar zelfstandig wonen willen zetten.
  • Een leefgroep voor jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar, met focus op kinderen uit de lagere school. Soms, afhankelijk van de samenstelling, verdelen we deze leefgroep in één of meerdere kleine groepjes.

Bekijk de afdelingen van Tonuso

Aanmelden

Deze begeleiding kan je niet zelf aanvragen. Alleen hulpverleners kunnen een aanvraag indienen. Denk aan hulpverleners van het CLB, CAW of een ziekenhuis. Ze doen dat bij de Intersectorale Toegangspoort. Die beslist dan welke hulp nodig is.