Wat we doen

Tonuso is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg. We begeleiden

  • gezinnen waar de opvoeding moeilijk loopt
  • jongeren die intensieve begeleiding nodig hebben
  • of jongeren die een zelfstandig leven willen uitbouwen

5 modules

Niet elk kind, elke jongere of elk gezin heeft dezelfde begeleiding nodig.

Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, hebben we verschillende modules.

Contextbegeleiding

Begeleiding voor kinderen, jongeren en hun gezin. Thuis en met de mensen rond hen.

Contextbegeleiding krijgt elk kind, elke jongere en elk gezin bij Tonuso, soms in combinatie met een andere module.

Meer info

Dagbegeleiding

Veel kinderen en jongeren komen een deel van de dag naar Tonuso. Er zijn activiteiten en ze kunnen even rusten.

Meer info

Verblijf

Sommige kinderen en jongeren komen een tijdje bij Tonuso wonen. Tot ze weer naar huis kunnen.

Meer info

Kleinschalige wooneenheid

Vier jongeren delen samen een kleine woning. Tot ze klaar zijn om alleen te wonen. Onze begeleider ondersteunt hen.

Meer info

Context-begeleiding in functie van autonoom wonen

Lukt het thuis niet meer? Dan gaan sommige jongeren alleen wonen. Wij begeleiden dat proces.

Meer info

We organiseren ook crisisopvang en Time Out voor jongeren uit andere voorzieningen.