Over ons

Tonuso is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg.
We begeleiden gezinnen waar het moeilijk loopt.
Samen zoeken we oplossingen en een netwerk voor het kind, de jongere en het gezin. Zo hebben ze in de toekomst meer mensen om hen te steunen.

Onze begeleiders komen aan huis bij alle gezinnen.
Sommige kinderen of jongeren gaan ook een deel van de dag naar Tonuso.
Soms komen kinderen een tijdje wonen bij Tonuso of is het beter dat jongeren alleen gaan wonen. Dan helpen onze begeleiders om die grote stap te zetten.

Tonuso biedt 5 officiële begeleidingsmodules aan: contextbegeleiding, dagbegeleiding, verblijf, kleinschalige wooneenheid en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen.

We werken voor kinderen, jongeren en gezinnen in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde. Onze afdelingen liggen in Anderlecht, Molenbeek, Jette, Laken, Vilvoorde en Asse.

Onze missie en onze visie

Missie en visie

Deze kaart toont onze missie en onze visie. De ideeën en waarden komen uit gesprekken met onze begeleiders, jongeren, ouders, partners, het bestuur, de vrienden en buren van Tonuso.

We nemen ze mee in alles wat we doen.

Onze naam

Tonuso betekent veerkracht.
Voor ons is veerkracht de basis van onze begeleidingen.

Veerkracht helpt om moeilijke momenten te overwinnen.
We zijn er zeker van dat jongeren en gezinnen veel veerkracht hebben. Onze rol is om hen te helpen die veerkracht te ontdekken en te gebruiken.

We zoeken daarvoor altijd een gemeenschappelijke “taal”: ideeën die we delen met de jongeren, begrippen die we allemaal begrijpen en aanvoelen. Daarom kozen we voor Tonuso, veerkracht in het Esperanto, een gemeenschappelijke taal.

Met Tonuso kozen we een naam die symboliseert wat wij belangrijk vinden: veerkracht, samenhorigheid en solidariteit.


Wat is veerkracht?
Veerkracht is je succesvol kunnen aanpassen in moeilijke situaties.
In een ideale situatie zijn je draaglast en je draagkracht in balans. Soms zijn ze niet in balans en heb je meer lasten dan krachten. Een goede veerkracht helpt je om elke keer opnieuw
het evenwicht te vinden.
Dynamisch zijn, kunnen signaleren dat een situatie niet goed is, en zelf acties ondernemen om je situatie te verbeteren. Daar werken we aan bij Tonuso.

Onze partners

Samenwerken met professionele partners vinden we belangrijk. Zo kunnen we de beste begeleiding creëren voor onze jongeren. Met Alba, Sporen vzw, MFC Combo en ’t Pasrel werken we al meer dan 20 jaar samen. We wisselen kennis uit, zetten stappen in vernieuwing en kunnen samen ook praktische afspraken maken.

We maken ook deel uit van heel wat andere samenwerkingsverbanden zoals de netwerken één-gezin-één-plan in Brussel en Halle-Vilvoorde, de coalitie A Way Home in Halle-Vilvoorde, het Intersectoraal Zorgnetwerk Vlaams-Brabant en Limburg en Bru-stars.

Samenwerking maakt sterk, daar zijn we van overtuigd.

Alba - Logo
Sporen - Logo
mfc Combo - Logo
't Pasrel - Logo
Sonja - Logo
1 Gezin 1 Plan - Logo
A Way Home Europe - Logo
Bru-Stars - Logo

Onze organisatie en onze medewerkers

Bij Tonuso werken meer dan 100 begeleiders en medewerkers die elke dag alles geven om kinderen en jongeren zo goed mogelijk te begeleiden, samen met hun gezin. We begeleiden meer dan 160 kinderen en jongeren tot 25 jaar.
Wij zijn erkend door het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse Overheid.

Onze hulpverleners werken met gezinnen en jongeren die vaak zware lasten en kwetsuren hebben. Ze luisteren naar de jongeren en gezinnen, de context en de andere partners. Ze zijn emotioneel betrokken bij de verhalen en moeilijke leefsituaties.

Dat vraagt veel van een hulpverlener. Die moet zich aan elke jongere, elk gezin en elke context opnieuw aanpassen. Flexibiliteit en veerkracht staan centraal. We proberen onze hulpverleners daar zo goed mogelijk bij te helpen.

Ook als organisatie willen we flexibel en veerkrachtig zijn. Zo kunnen we ons snel ons aanpassen aan nieuwe situaties en onze werking vaak vernieuwen.  Dat is nodig om:

  • een goed bestuur uit te bouwen
  • alle taken te realiseren die de overheid oplegt
  • en onze medewerkers te ondersteunen in hun werk