Kom-aid

Kom-aid is een afdeling met contextbegeleiding, dagbegeleiding en verblijf.

Contextbegeleiding

We begeleiden kinderen en jongeren in hun context.

Dagbegeleiding

Dagbegeleiding in groep voor 10 jongens en meisjes

Locatie

Edmond Delcourtstraat 34
1070 Anderlecht
Tel: 02 523 34 74

Bereikbaarheid: halte Sint-Guido

Verblijf

We voorzien verblijf in verschillende vormen:

  • een leefgroep voor jongens van 12 tot 18 jaar: de Grote Kom-aid.
  • kamertraining (TCK) voor jongens van 16 tot 18 jaar die de stap naar zelfstandig wonen willen zetten: een deel van de Grote Kom-aid.
  • een leefgroep voor jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar, met focus op kinderen uit de lagere school: de Kleine Kom-aid.

Soms, afhankelijk van de samenstelling, verdelen we een leefgroep in één of meerdere kleine groepjes.

Locatie

Bergensesteenweg 534
1070 Anderlecht
De grote Kom-aid: 02 526 03 61
De kleine Kom-aid: 02 526 03 62

Bereikbaarheid: halte Sint-Guido of Biestebroeck