Plan-aid

Plan-aid is een afdeling met contextbegeleiding, dagbegeleiding en verblijf.

Contextbegeleiding

We begeleiden kinderen en jongeren in hun eigen context.

Dagbegeleiding

We voorzien dagbegeleiding in groep voor 10 jongens en meisjes.

Locatie

Verblijf

We voorzien verblijf in deze vormen:

  • een leefgroep voor 10 meisjes van 12 tot 18 jaar
  • kamertraining (TCK) voor 3 meisjes vanaf 16 jaar die de stap naar zelfstandig wonen willen zetten
  • een leefgroep voor 13 jongens of meisjes van 6 tot 18 jaar, met een focus op lagereschoolkinderen. Soms, afhankelijk van de samenstelling, verdelen we deze leefgroep in één of meerdere kleine groepjes.

Locaties