Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

Try-Out

Jongeren vanaf 17 jaar die alleen willen gaan wonen omdat het thuis of in de voorziening niet meer lukt, krijgen begeleiding om hun leven uit te bouwen. Samen gaan we op zoek naar toekomstperspectieven en pistes om die te bereiken.

We geven de jongere emotionele steun en praktische hulp bij administratieve taken en bij het huishouden. We helpen ook om een netwerk in de omgeving uit te bouwen.

Waar

We geven deze begeleiding aan jongvolwassenen op elke locatie van Tonuso.

“Het zijn rare mensen, maar ze doen wel hun best.”

(T., 16 jaar)

Aanmelden

Je kan deze begeleiding niet zelf aanvragen. Alleen hulpverleners kunnen een aanvraag indienen. Denk aan hulpverleners van het CLB, CAW of een ziekenhuis. Ze doen dat bij de Intersectorale Toegangspoort. Die beslist dan welke hulp nodig is.