Kleinschalige wooneenheid

Kleine wooneenheden (KWE) zijn een vorm van co-housing. Vier tot zes jongvolwassenen wonen samen onder één dak. Ze zijn tussen de 16 en 25 jaar oud en hebben een beperkt of geen netwerk.

Elke bewoner krijgt individuele begeleiding, samen met de jongere bouwen we aan een sterker netwerk.

Daarnaast is er ook begeleiding in groep waarin we actief inzetten op de groepssfeer in het huis.

De jongeren wonen er zo kort mogelijk, maar wel zo lang als nodig is. Ieder volgt zijn eigen tempo.
Ze krijgen er minimum zes maanden begeleiding om hen klaar te maken om zelfstandig te gaan wonen en hun eigen leven verder op te bouwen.

Waar

De kleinschalige wooneenheid ligt in Vilvoorde. Er is plaats voor 2 jongens en 2 meisjes.

Soms bieden we deze begeleiding ook aan jongeren bij partners zoals CAW Brussel en CIG Vogelzang.

Aanmelden

Deze module is niet rechtstreeks toegankelijk. Alleen hulpverleners kunnen een aanvraag indienen. Denk aan hulpverleners van het CLB, CAW of een ziekenhuis. Ze doen dat bij de Intersectorale Toegangspoort. Die beslist dan welke hulp nodig is.

Onze kleinschalige wooneenheid in Vilvoorde is een samenwerking met het JAC Vilvoorde. Dat is het Jongeren Adviescentrum van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW).