Crisisopvang en time-out

Crisisopvang

In de Grote Kom-Aid hebben we 1 verzekerde plek voor een adolescente jongen. Dat wil zeggen dat we hier altijd een bed voor vrijhouden.

Maar ook in andere groepen kunnen we af en toe een crisisopvang doen. De aanmelding verloopt via Crisismeldpunt Brussel.

Time-out

Onze verblijfsgroepen bieden time-out-periodes aan voor jongeren uit andere voorzieningen. Door kort ergens anders te verblijven, komen jongeren en hun begeleiders even op adem. Om nadien weer samen verder te kunnen.