Try-out

Try-out is een project voor jongeren die momenteel niet meer naar school gaan en niet werken. Jongeren bij wie het even niet lukt om veel regels of verplichtingen te volgen.

Bij Try-out kunnen ze allerlei activiteiten uitproberen. Van koken tot houtatelier. Zo ontdekken ze uit welke activiteiten ze energie halen en waar hun talenten liggen. Daarna bekijken we samen hoe we die activiteiten een plaats kunnen geven in hun dagelijks leven.

Tijdens Try-out kunnen de jongeren ook tot rust te komen en spreken over verschillende thema’s, maar niets is verplicht.

Voor wie?

Try-Out Brussel is er voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die nood hebben aan alternatieve dagbesteding, omdat ze niet meer (volledig) aansluiten bij het onderwijs, of druk ervaren op een lopend (hulpverlenings)traject.

Aanmelden

Elke CLB-medewerker kan een jongere aanmelden via het meldpunt Schoolexterne Interventies.

Praktisch

Try-out vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag. Van 9:15 tot 14:00 of 15:00.

Van een vaste afspraakplek gaan onze begeleiders en de jongeren samen naar een van de actieplekken die ons verwelkomen:

  • Allee du Kaai in Brussel
  • Het Neerhof in Dilbeek
  • Beeldenstorm in Anderlecht
  • ATS-lokaal in Vilvoorde

Wil je zien wat Try-out allemaal doet? Volg de Facebookpagina van het project!

Try-Out
Try-Out
Try-Out

Over het project

Waarom organiseren we Try-out?
Met Try-Out willen we jongeren een adempauze geven. Wij bieden jongeren een plek waar ze zichzelf mogen zijn en op hun eigen tempo kunnen functioneren. We zoeken samen naar hun talenten en laten hen – vanuit die talenten – zo snel mogelijk opnieuw aansluiten bij een regulier dagbestedingsaanbod. Try-out moet hen de “goesting” geven om hun leven opnieuw op te pikken, positief en constructief.

Wij luisteren naar hen en stimuleren hen om te reflecteren, te plannen en te ondernemen.

We vinden het belangrijk dat jongeren maximale inspraak krijgen en dat we tastbare resultaten realiseren. Samen met de buurt en vrijwilligers.

Samen met Alba vzw
Try-out is een project van Tonuso en Alba vzw. De twee organisaties werken samen om de beste activiteiten en begeleiding voor de jongeren te creëren. Try-out bestaat sinds 2015.